Kostenbesparing door verminderen van vervuilingseenheden

De regelgeving op het gebied van afvalwater wordt strenger en de kosten op afvalwater nemen steeds verder toe. Dat heeft gevolgen voor de industrie. Voedselverwerkende bedrijven hebben al veel stappen genomen richting een duurzamer beleid, zoals hergebruik van afvalwater, waardoor de waterinname vermindert. Toch lopen de kosten voor het lozen van afvalwater in de praktijk soms op tot tienduizenden Euro’s op jaarbasis.

Vervuilingseenheden verminderen met enzymen

De kosten voor de zuiveringsheffing zijn sterk afhankelijk van het waterverbruik en het aantal vervuilingseenheden. Door deze te verlagen, druk je als bedrijf dan ook de kosten. Een oplossing om dat voor elkaar te krijgen is het toepassen van enzymen. Met deze relatief eenvoudige manier voor een duurzame afvalwaterbehandeling daalt het aantal vervuilingseenheden (CZV) sterk. Dat levert de voedingsindustrie een substantiële besparing op.

Een voorbeeld is het toepassen van enzymatische middelen in het proceswater. Deze methode resulteerde bij een visverwerker een besparing van €1500,- op jaarbasis!

Wat doen enzymen in afvalwater

Enzymen zetten organische stoffen, als plantaardige en dierlijke vetten, om in kleine resten. Specifieke enzymen zijn daarnaast in staat vetten te splitsen in glycerol en vetzuren. De kleine deeltjes zijn gemakkelijk oplosbaar in water en worden beter door bacteriën in het afvalwater opgenomen. In de praktijk biedt dat veel voordeel. Meer informatie over de toepassing en concrete voorbeelden vind je in de case flyer.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Afvalwaterbehandeling_water-540x405-1-edited.jpg